Polityka prywatności oraz cookies

Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000436229, o kapitale zakładowym 15 189 375,00 PLN w całości wpłaconym, NIP 525-254-08-91, REGON 146346308, zwana dalej Aforti Finance.

Aforti Finance przetwarza dane osobowe swoich Klientów, jak również potencjalnych Klientów, czyli osób wnioskujących o pożyczkę, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz powszechnie obowiązującym na terytorium Polski prawem w celu świadczenia usług własnych oraz marketingu.

Aforti Finance dzięki odpowiednim środkom organizacyjnym i technicznym zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie państwo prawo:

  • Do żądania od Aforti Finance dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych.
  • Do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.

Aforti Finance wyznaczyło osobę pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Inspektor Ochrony Danych – Jacek Adamczyk,
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
 – Błażej Fleta
e-mail: iod@afortiholding.pl

Państwa dane osobowe nie są przekazywane bez Państwa zgody innym podmiotom a ponadto w procesie sprawdzania zdolności kredytowej.

Oferta Aforti Finance nie jest skierowana do osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Polityka Cookies

Informujemy, że w naszym serwisie stosujemy pliki cookies seryjne, które są plikami tymczasowymi i pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Dalsze pozostanie w naszym serwisie oznacza, że użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies obowiązującą w serwisie.

Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej:

  • Aforti Finance nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.
  • Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Aforti Finance. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Aforti Finance.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • Remarketingu – gromadzenie danych na potrzeby remarketingu w sieci reklamowej i sieci wyszukiwania. Obejmuje to dane zarejestrowanych użytkowników, którzy umożliwili powiązanie ich historii przeglądania internetu i aplikacji z kontem Google i zezwolili na wykorzystywanie informacji z ich kont Google do personalizacji wyświetlanych im reklam. Google Analytics tymczasowo przypisuje te identyfikatory do danych Google Analytics w celu optymalizacji grup odbiorców.
  • Raportowania o reklamach – raportowanie o reklamach, takie jak raporty danych demograficznych i zainteresowań, raporty DoubleClick Campaign Managera, DoubleClick Bid Managera i raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google.

Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jesteśmy po to, by pomóc Twojej firmie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

791 919 919

Odpowiemy na Twoje pytania.

Skontaktuj się

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Potrzebujesz zastrzyku finansowego dla firmy? Wnioskuj o pożyczkę już dziś.

Wypełnij formularz

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

Czekamy na Ciebie również w naszym oddziale. Znajdź swoją najbliższą placówkę Aforti Finance.

Znajdź oddział