Biuletyn Informacyjny Grupy Kapitałowej Aforti Holding S.A. Kwiecień 2017r.

Zapraszamy Państwa do lektury kwietniowego Biuletynu Informacyjnego Grupy Kapitałowej Aforti Holding S.A.

Przedstawiamy aktualne informacje dotyczące wyników sprzedażowych oraz rezultatów naszej pracy, jak również podsumowania minionego miesiąca i plany na najbliższe tygodnie, prezentowane przez Dyrektorów poszczególnych Spółek.

Zapraszamy do lektury

Powiązane posty