Doroczne spotkanie Grupy Aforti Holding S.A.

W dniu 6 kwietnia 2017r. w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Zarządu, członków Rad Nadzorczych i pracowników wszystkich Spółek Aforti Holding S.A. Podczas konferencji przedstawiciele Spółek oraz Departamentów relacjonowali swoją działalność z ostatnich czterech kwartałów oraz zaprezentowali plany na najbliższą przyszłość. Natomiast 7 kwietnia miało miejsce szkolenie dla pracowników w zakresie sprzedaży.

Powiązane posty