Podniesienie kapitału w Aforti Finance S.A.

Aforti Finance S.A. realizując planowaną strategię rozwoju przeprowadziła proces dokapitalizowania Spółki mający na celu podniesienie kapitałów własnych Spółki oraz sfinansowanie działalności pożyczkowej Spółki. W wyniku objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale przez głównego akcjonariusza – Aforti Holding S.A. kapitał zakładowy Spółki – po rejestracji w KRS – wzrośnie do kwoty 7 556 tys złotych.

Powiązane posty