Rejestracja podwyższenia kapitału w Aforti Finance S.A.

Aforti Finance S.A. realizując planowaną strategię rozwoju przeprowadziła proces dokapitalizowania Spółki mający na celu sfinansowanie nowych inwestycji w sieć sprzedaży Spółki. W wyniku objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale przez dotychczasowych akcjonariuszy kapitał zakładowy Spółki wzrósł do kwoty 6.356.000 złotych.  Wysokie kapitały własne, duża sieć sprzedaży, dobry i przejrzysty proces udzielania pożyczek powodują że Aforti Finance stale buduje swoje przewagi konkurencyjne.

Powiązane posty