Rekordowy kwartał pod względem przychodów ze sprzedaży w Grupie Aforti

W I kwartale 2015r Grupa Aforti osiągnęła prawie 11,4 mln zł przychodów ze sprzedaży co oznacza ponad 1500% wzrost w stosunku do I kwartału 2014r oraz ponad 35% wzrost w stosunku do IV kwartału 2014r. Koncentracja na działania sprzedażowe, dobre dopasowanie oferty oraz budowa długofalowych relacji z klientami Grupy opartych na wzajemnym poszanowaniu oraz słuchaniu swoich potrzeb zaowocowały dobrymi wynikami. Ważnym odnotowania jest fakt że był to czwarty dynamiczny kwartał od momentu wdrożenia nowej strategii rozwoju Grupy  (o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 31/2014 z dnia 27.03.2014r.). Utrzymanie tego pozytywnego trendu w kilku ostatnich kwartałach jest dla Zarządu sygnałem potwierdzającym jakość obranej i konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej.

Powiązane posty