Utworzenie AFORTI MICROLOANS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Aforti Holding S.A. utworzyła AFORTI MICROLOANS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Fundusz prowadzony jest w AgioFunds TFI S.A. – licencjonowanym towarzystwie funduszy inwestycyjnych.

Celem działalności funduszu jest finansowanie działalności Aforti Finance S.A.

Powiązane posty