3 kroki do zbudowania dobrej historii kredytowej

Jeśli zamierzasz ubiegać się o pożyczkę pozabankową czy kredyt na prowadzoną działalność, zadbaj o wiarygodność w oczach podmiotu udzielającego finansowania. Kredytodawca musi dokonać oceny Twojej sytuacji finansowej i gospodarczej, czyli scoringu. Aby jego wynik był jak najkorzystniejszy, warto rozpatrzeć poniższe kwestie.

Regularne spłaty zobowiązań.

Dotyczy to zarówno rat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek, zadłużenia na karcie kredytowej jak i leasingów i faktoringów. Nad historią kredytową trzeba odpowiednio popracować. Nasza wiarygodność kredytowa to możliwość spłaty rat w ustalonej wysokości i konkretnych terminach. Im lepsza wiarygodność, tym większa szansa na uzyskanie finansowania. Każde opóźnienie z spłacie zobowiązania powoduje obniżenie naszej wiarygodności kredytowej, a co za tym idzie zmniejsza szanse na otrzymanie finansowania. Raz na pół roku możesz zamówić bezpłatnie raport w Biurze Informacji Kredytowej, by sprawdzić swoją ocenę wiarygodności kredytowej. Trafiają tu zarówno informacje pozytywne (o terminowości w spłacaniu rat), jak i negatywne (o opóźnieniach). BIK przekazuje informacje o historii kredytowej (m.in. data udzielenia, rodzaj kredytu czy pożyczki, liczba i wysokość rat, waluta). Na tej podstawie tworzona jest w BIK tzw. ocena punktowa. Jeśli Twoja historia kredytowa jest znikoma, warto zaistnieć w BIK. Wystarczy kupić coś na raty albo założyć kartę kredytową, a dzięki temu scoring wzrośnie. Warto pamiętać, że mimo iż w BIK nie widać zaległości z tytułu zobowiązań pozakredytowych, jak np. nieopłaconych rachunków za telefon, media, czynsz, telewizję czy alimenty – nie oznacza to, że tego typu zaległości nie przeszkodzą w otrzymaniu finansowania. Dane o terminowości spłat są przetrzymywanie przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym całkowicie spłacimy zobowiązanie, dlatego też warto pilnować terminów spłaty rat. Terminowość regulacji zobowiązań odbija się na scoringu, który należy mieć na uwadze w ubieganiu się o pozyskanie środków na rozwój przedsiębiorstwa. Instytucje pozabankowe, podobnie jak banki, weryfikują wiarygodność klienta na podstawie raportów z BIK i innych baz. Jednak mocną stroną instytucji pozabankowych jest to, że częściej „wybaczają” one swoim klientom drobne potknięcia – rozumiejąc specyfikę branży, sezonowość przychodów bądź opóźnienia w płatnościach z tytułu FV od kontrahentów. Toteż w wielu przypadku korzystniej jest w pierwszej kolejności udać się po finansowanie do takiej instytucji niż szukać finansowania w bankach, ponieważ każde zapytanie w BIK zmniejsza nasz scoring i wiarygodność. Lepiej udać się do instytucji, w której mamy większe szanse na uzyskanie finansowania niż otrzymywać decyzje negatywne w bankach, co znacznie zmniejsza naszą wiarygodność.

Drobne pożyczki, raty i karty kredytowe.

W procesie budowania pozytywnej historii w BIK korzystnym działaniem jest zaciągnięcie pożyczki na dowolny cel lub też zakupy na raty. Spłacane regularnie, dowiodą Twojej rzetelności i przybliżą Cię do uzyskania finansowania na prowadzoną firmę. Drugim sposobem budowania wiarygodności jest skorzystanie z karty kredytowej i spłacanie jej terminowo w kwocie przewyższającej spłatę minimalną wyliczoną przez bank.

Dochody i wydatki.

Twoje średnie przychody miesięczne stanowią jedną z kluczowych informacji dla podmiotu udzielającego finansowania. Istotne jest to, czy pozwolą na spłatę raty kredytu. Chcąc uzyskać pieniądze na rozwój biznesu z banku, należy się liczyć z tym, że przychody i wydatki zostaną dokładnie przeliczone. Bank odejmie od Twoich przychodów wszystkie wydatki związane z prowadzoną działalnością, wliczając w to rachunki za media, wydatki bieżące czy koszty paliwa. Powstały wynik daje nam dochód przedsiębiorcy, od którego musimy jeszcze odjąć wszelkie zobowiązania kredytowe. Jeżeli w wyniku tych działań przedsiębiorca będzie miał dochód netto wystarczający na spłatę zobowiązania, o które wnioskuje, jest szansa na otrzymanie decyzji pozytywnej. Początkującemu przedsiębiorcy nie jest łatwo zbudować wiarygodność kredytową w oczach banku. Dopiero dłuższy staż prowadzonej działalności sprawia, że właściciel firmy zyskuje zaufanie. Natomiast produkty Aforti Finance dedykowane są przedsiębiorcom, którzy mają utrudniony dostęp do finansowania prowadzonej działalności, z uwagi na restrykcyjne wymogi prawa bankowego. Aforti Finance specjalizuje się w udzielaniu pożyczek pozabankowych dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla spółek cywilnych oraz spółek z o.o. Unikatowy na rynku system oceny Klienta i szybkość procesu, pozwalają na łatwe uzyskanie środków przez przedsiębiorców.

Powiązane artykuły