Zaległości ZUS / US. Jak sobie z nimi poradzić?

Dane ZUS dotyczące zadłużenia przedsiębiorców są szokujące. Na koniec 2018 roku ponad 500 tys. płatników miało zaległości w opłacaniu składek, których wartość przekroczyła 14,5 mld zł. Firmy mają równie duże problemy z płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego. Dlatego przedstawiamy krótki poradnik jak przezwyciężyć zaległości ZUS / US.

Liczby pokazane przez ZUS za 2018 rok pokazują, że problem z opłaceniem składek przez przedsiębiorstwa nie należy do marginalnych. Powodów takiego stanu rzeczy jest przynajmniej kilka. Jedną z najpopularniejszych przyczyn są zatory płatnicze, z którymi według szacunków Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii boryka się od 80 proc. do 90 proc. polskich przedsiębiorstw. Wśród innych przyczyn zaległości ZUS / US wymienia się chociażby działania konkurencji, takie jak m.in. dumping cenowy, czy przeszacowanie wydatków na innowacje.

Zaległości ZUS / US to duży problem dla każdego biznesu. Począwszy od tego, że do każdego długu będą naliczane odsetki karne, które tylko powiększają kwotę zobowiązań. To w kolejnych krokach ZUS / US może podjąć się egzekucji długu, a to będzie wiązało się z zajęciem majątku przedsiębiorcy czy ściąganiu zaległości bezpośrednio z firmowych rachunków bankowych.

Dodatkowo zaległości ZUS / US uniemożliwią przedsiębiorcy branie czynnego udziału w przetargach oraz firma straci możliwość na pozyskanie dodatkowego finansowania czy to z funduszy europejskich, czy banków (m.in. kredyt). Natomiast do najbardziej ekstremalnych wariantów konsekwencji zaległości ZUS /US należy utrata zasiłku w przypadku choroby lub nałożenie przez ZUS dodatkowej opłaty karnej w wysokości do 100 proc. nieopłaconych składek.

Jak sobie pomóc?

Gorszy okres w prowadzeniu firmy może przytrafić się każdemu, dlatego nawet w przypadku kiedy wystąpią zaległości ZUS / US nie można się załamywać. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym można poprawić swoją sytuację:

  • Rozłożenie zadłużenia na raty

Na takie rozwiązanie mogą zdecydować się osoby mające zarówno zaległości w ZUS, jak i w US. Aby z niego skorzystać należy zawrzeć porozumienie z odpowiednią jednostką. Dokonać tego może każdy przedsiębiorca (lub osoba, na którą przeniesiona została odpowiedzialność za zadłużenie). Należy jednak pamiętać o odpowiednim umotywowaniu swojej prośby, ponieważ od tego będzie zależeć czy zadłużenie zostanie rozbite na raty oraz jakiej wielkości one będą.

Dodatkową korzyścią skorzystania z tej opcji jest fakt, że w momencie kiedy zobowiązania zostaną rozbite na raty to wstrzymana zostanie zarówno egzekucja, jak i dalsze naliczanie odsetek. Warto jednak zwrócić uwagę, że pomimo rozłożenia na raty zaległości ZUS / US to ciągle są zobowiązania wobec tych jednostek. Dlatego przedsiębiorca mimo wszystko nie może starać się o uzyskanie dodatkowego finansowania, m.in. z tytułu kredytu bankowego, czy może mieć problemy z udziałem w przetargach branżowych.

  • Odroczenie zadłużenia

Każde przedsiębiorstwo w swoim cyklu życia ma zarówno lepsze, jak i gorsze momenty. Dlatego w przypadku tej drugiej sytuacji, kiedy to firma ma problem z przychodami, a płynność jest mocno naruszona to można odroczyć spłatę zaległości ZUS / US. Odłożenie terminu płatności w czasie dotyczy tak samo składek ZUS, jak i podatku na rzecz US. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że taki wniosek musi zostać złożony najpóźniej w dniu terminu płatności danego zobowiązania, czyli odroczyć można wyłącznie składki bieżące lub przyszłe.

  • Umorzenie spłaty

Całkowite anulowanie zaległości ZUS / US jest czymś co zdarza się bardzo rzadko. O taką formę walki z rosnącymi zobowiązaniami mogą starać się przedsiębiorcy, których sytuacja życiowa lub rodzinna jest bardzo trudna i nie mają możliwości na spłatę zadłużenia. Szczególnie mowa tutaj o sytuacji kiedy to przedsiębiorca po opłaceniu zaległości nie mógłby zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, jest przewlekle chory (lub członek najbliższej rodziny boryka się z takim problemem) lub poniósł duże straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, m.in. klęski żywiołowej.

Do osób mogących starać się o umorzenie zaległości ZUS / US zalicza się również osoby, które mają stwierdzoną całkowitą nieściągalność zobowiązań. Mówimy tutaj o sytuacjach, takich jak m.in. śmierć dłużnika bez pozostawienia majątku oraz występuje brak jego spadkobierców, czy też w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyskano kwoty przekraczającej wydatki egzekucyjne.

Przedsiębiorca musi jednak liczyć się z tym, że wniosek o umorzenie zadłużenia zostanie odrzucony, a wtedy będzie to jednoznaczne z koniecznością spłaty wraz ze wszystkimi odsetkami.

  • Pożyczka na spłatę zaległości ZUS / US

Wielu przedsiębiorców uważa, że odrzucenie ich wniosków przez ZUS i US oznacza dla nich sytuację bez wyjścia. Tak jednak nie jest. Powszechność tego problemy spowodowała, że powstały już takie produkty finansowe, które mają na celu spłacenie zaległości ZUS / US. Skorzystanie z tego rodzaju dedykowanej pożyczki to prosty i przejrzysty sposób, aby uwolnić się od długów w instytucjach państwowych.

Pożyczki dedykowane spłaceniu zobowiązań w ZUS i US charakteryzują się tym, że ich proces jest zdecydowanie szybszy niż ma to miejsce w innych formach finansowania. W ten sposób firma nawet jeszcze tego samego dnia ma okazję dowiedzieć się czy może skorzystać z tej usługi, czy musi szukać innego rozwiązania. Dodatkowo w odróżnieniu od zaproponowanych form współpracy z urzędami, przedsiębiorca korzystający z pożyczki na spłatę zaległości ZUS / US w szybki sposób „wyczyści” swoją złą historię, co umożliwia dalsze swobodne prowadzenie firmy.

Powiązane artykuły