AFORTI wita jesień wzrostami

Spółki zależne Aforti Holding S.A. – notowanego na rynku NewConnect podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej, świadczącej usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiły szacunkowe wyniki operacyjno-sprzedażowe za wrzesień 2018 roku. Grupa przywitała jesień wzrostami.

Od początku roku do końca września br. Aforti Finance S.A. udzieliła przedsiębiorcom 437 pożyczek (więcej o 28,91 proc. rok do roku) o łącznej wartości 45,16 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 91,03 proc. Jednocześnie, o pożyczkę ubiegało się 2 936 przedsiębiorców (wzrost o 81,01 proc.) składając wnioski na łączną kwotę ponad 373,90 mln zł (wzrost o 204,61 proc.).

 „Pierwsze trzy kwartały roku już za nami. Utrzymujemy trend wzrostowy, tylko we wrześniu udzieliliśmy finansowania o wartości ponad 4,02 mln złotych. Ponadto, wpłynęło 247 nowych wniosków pożyczkowych na łączną kwotę 33,18 mln złotych. Dzięki aktywnej polityce marketingowej i komunikacyjnej marka AFORTI Finance staje się coraz bardziej rozpoznawalna. Możemy wspierać działalność coraz większej liczby polskich przedsiębiorców, którzy nie mają dostępu do innych form finansowania rozwoju swoich firm.” – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

We wrześniu 2018 r. za pomocą internetowej platformy prowadzonej przez Aforti Exchange S.A., przedsiębiorcy dokonali wymiany walut o wartości blisko 21,22 mln euro, czyli o 116,83% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie Aforti Exchange Romania S.A. w tym samym okresie zanotowała obrót w wysokości ok. 5,80 mln euro.

„Aforti Exchange bije kolejne rekordy pod względem sprzedaży. W ostatnich miesiącach zanotowaliśmy rekordowe wzrosty zarówno transakcji, jak i rejestracji nowych Klientów. Rozbudowujemy nasze struktury także w Rumunii, gdzie po 9 miesiącach roku zanotowaliśmy obrót o wartości blisko 34,49 mln euro.” – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Obie spółki spod marki Aforti Exchange wygenerowały łącznie 207,64 mln euro obrotu.

Spółka windykacyjna Aforti Collections S.A. we wrześniu 2018 r. zanotowała 1,17 mln zł wartości nominalnej zleceń windykacyjnych, zaś łącznie z LifeBelt sp. z o.o. (większościowe udziały w spółce zostały nabyte w sierpniu br.) wartość ta wynosiła 32,38 mln złotych.

W okresie od stycznia do końca września br. sama Aforti Collections S.A. zanotowała 11,65 mln zł wartości zleceń. Spółka w tym okresie miała w swoim portfelu 2 070 zleceń windykacyjnych, z czego 697 nowo pozyskanych.

Tymczasem wartość portfela zleceń LifeBelt po dziewięciu miesiącach br. wyniosła ponad 318 mln zł, gdzie liczba zleceń była równa 70 689 (w tym okresie pozyskano 6 nowych umów).

„Obserwujemy już pierwsze pozytywne efekty pierwszego etapu połączenia spółek Aforti Collections oraz LifeBelt. Przede wszystkim wzajemna wymiana wiedzy oraz doświadczenia, a także rozwiązań biznesowych pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie portfelem zleceń.” – mówi Klaudiusz Sytek

Spółka Aforti Factor S.A., działająca w segmencie faktoringowym, do końca września 2018 r. sfinansowała wierzytelności w wysokości blisko 17,08 mln złotych.

„Zgodnie z zapowiedziami, spółka rozpoczęła rozbudowę swoich struktur operacyjnych, jednakże nadal jesteśmy na początku jej drogi intensywnego rozwoju. Z miesiąca na miesiąc skala działalności się zwiększa, stopniowo powiększamy portfel Klientów. Cały czas prowadzimy działania edukacyjne, dzięki czemu część Klientów samodzielnie jest w stanie ocenić, czy potrzebuje dodatkowego zewnętrznego finansowania w formie pożyczki, czy też bardziej odpowiednia będzie usługa faktoringu.”– mówi Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Powiązane posty