Aforti Holding kontynuuje wzrosty w listopadzie. 33 mln zł udzielonych pożyczek i 77 mln euro obrotów na platformie wymiany walut od początku roku

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiła wyniki  operacyjno-sprzedażowe za listopad 2017. Wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance wyniosła prawie 5 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 20,1 mln zł. W listopadzie obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange wyniosły 8,5 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 2,2 mln zł.

Aforti Finance, która oferuje mikropożyczki dla sektora MŚP w listopadzie udzieliła pożyczek o wartości 4,9 mln zł, wobec 245,4 tys. zł w tym samym okresie zeszłego roku. W minionym miesiącu spółka przyjęła 241 wniosków pożyczkowych na łączną kwotę 20,1 mln zł – w listopadzie zeszłego roku do spółki wpłynęło 37 wniosków o wartości 1,8 mln zł.

Konsekwentny rozwój w tym obszarze biznesowym owocuje dynamicznym wzrostem ilości i wartości złożonych wniosków kredytowych. Od początku roku wartość udzielonych pożyczek wyniosła prawie 33 mln zł, a wartość złożonych wniosków osiągnęła poziom 164,2 mln zł

Aforti Finance w listopadzie kontynuowało dynamiczny rozwój. Konsekwentnie realizujemy naszą politykę sprzedażową w ramach której skupiamy się przede wszystkim na klientach biznesowych. Gama produktów przeznaczonych dla biznesu jest cały czas rozszerzana, dzięki czemu zwiększa się grupa naszych potencjalnych klientów. Nasze wyniki sprzedażowe są najlepszym odzwierciedleniem skuteczności naszej polityki sprzedaży – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Spółka Aforti Exchange, która oferuje swoim klientom usługi wymiany walut poprzez platformę internetową w listopadzie osiągnęła obroty o wartości 8,5 mln euro, co stanowi istotny wzrost wobec 3,1 mln euro wartości obrotu w tym samym miesiącu zeszłego roku. W jedenastu miesiącach 2017 r. łączne obroty wyniosły ponad 77,0 mln euro.

W listopadzie kontynuowaliśmy intensywny rozwój na rynku rumuńskim. Konsekwentnie realizowaliśmy również działania sprzedażowe w Polsce, dzięki czemu udało nam się osiągnąć ponad 175% wzrost wartości obrotu na naszej platformie w porównaniu z listopadem 2016 r.  – mówi Klaudiusz Sytek.

Aforti Collections świadcząca usługi windykacyjne odnotowała 2,2 mln zł nominalnej wartości zleceń, wobec 7,3 mln zł w tym samym okresie zeszłego roku. Liczba przyjętych zleceń windykacyjnych wyniosła 351. Od początku roku wartość zleceń osiągnęła wartość 23,2 mln zł.

Listopad był dla Aforti Collections bardzo intensywny. Dokonaliśmy zakupu kolejnego portfela wierzytelności korporacyjnych oraz rozpoczęliśmy udział w przetargach na zakup kolejnych. Oczywiście dokonujemy regularnej selekcji ofert, w których bierzemy udział, ponieważ zależy nam na portfelach o możliwie jak najwyższej jakości. Naszym celem jest uzyskanie możliwie maksymalnej stopy odzysków. Konsekwentnie realizujemy również plan spłat z zakupionego portfela wierzytelności. Biorąc pod uwagę, że skala działalności Aforti Collections stale rośnie, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie rozbudowy centrum operacyjnego we Wrocławiu – Klaudiusz Sytek.

Grupa finansowa Aforti Holding opublikowała w listopadzie wyniki za trzeci kwartał 2017r. Grupa zaraportowała ponad 46,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to wynik niemal trzykrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 323,2 tys. zł i był o 68% wyższy niż w analogicznych miesiącach 2016 r.

Powiązane posty