Aforti Holding odnotowała niemal 3-krotny wzrost przychodów w trzecim kwartale 2017 r.

Grupa Aforti Holding w trzecim kwartale 2017 r. wypracowała 46,5 mln zł przychodów – to niemal 3 krotnie więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 323,2 tys. zł i był o 68% wyższy niż w analogicznych miesiącach 2016 r. W minionym kwartale Grupa po raz kolejny osiągnęła rentowność na poziomie operacyjnym.

W trzecim kwartale 2017 r. Grupa Aforti Holding wypracowała 46,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. stanowi to niemal 3-krotny wzrost.  Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 323,2 tys. zł i był o 68% wyższy niż w tym samym okresie zeszłego roku. W minionym kwartale Grupa koncentrowała się na intensyfikacji działań sprzedażowych, czego efektem są rekordowe przychody. Równolegle Zarząd prowadził działania mające na celu optymalizację kosztów stałych oraz poprawę rentowności oferowanych produktów i usług. Trzeci kwartał 2017 r. to drugi z rzędu kwartał, w którym Grupa osiągnęła rentowność na poziomie operacyjnym.

Na koniec września aktywa Grupy wynosiły 74,2 mln zł wobec 30,7 mln zł wartości aktywów na koniec września 2016 r.

Trzeci kwartał to dynamiczny rozwój Grupy i kolejny okres, w którym notujemy rekordowe przychody. Utrzymanie tego pozytywnego trendu w ostatnich kwartałach jest dla nas potwierdzeniem słuszności obranej strategii biznesowej. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia trwałej rentowności na poziomie operacyjnym – w trzecim kwartale po raz kolejny wypracowaliśmy dodatni zysk operacyjny – powiedział Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Dalszy dynamiczny rozwój widoczny jest w spółce oferującej pożyczki dla sektora MSP – Aforti Finance. W raportowanym okresie udzieliła ona 9,8 mln zł pożyczek wobec 825 tys. Zł  w trzecim kwartale 2016 r. W okresie lipiec-wrzesień 2017 r. złożono 640 wniosków pożyczkowych o łącznej wartości 58,7 mln zł. W omawianym okresie Zarząd kontynuował rozwój tradycyjnej sieci sprzedaży – na koniec kwartału funkcjonowało już 7 oddziałów sprzedażowych. Spółka rozszerza również ofertę w zakresie produktów dedykowanych małym spółkom z o.o. W ostatnich miesiącach podjęto również działania marketingowe w internecie, które mają na celu pozyskanie kolejnych potencjalnych pożyczkobiorców.

Aforti Exchange zajmująca się prowadzeniem internetowej platformy wymiany walut odnotowała 22,9 mln euro obrotów wobec 7,9 mln zł w tym samym okresie 2016 r. W trzecim kwartale tego roku wdrożono kolejne funkcjonalności na platformie wymiany walut, a polityka sprzedażowa skoncentrowana była na małych i średnich przedsiębiorstwach jako głównych użytkownikach serwisu internetowego www.afortiexchange.pl. W ostatnich miesiącach rozpoczęto również proces budowy sieci sprzedaży w spółce Aforti Exchange Romania S.A.

W trzecim kwartale bieżącego roku spółka Aforti Collections, która zajmująca się windykacją oraz oferowaniem usług w działalności corporate finance pozyskała sprawy o wartości ponad 6,3 mln zł przy prawie 2,3 tys. sztuk zleceń windykacyjnych.

Powiązane posty