Aforti Holding podsumowuje sierpień: 40% wzrost obrotów na platformie wymiany walut w stosunku do lipca tego roku i pierwszy wygrany przetarg na portfel wierzytelności

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiła wyniki operacyjno-sprzedażowe za sierpień 2017. Wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance wyniosła 3,3 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 19,2 mln zł. W sierpniu obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange wyniosły 7,7 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 2,6 mln zł. W ostatnich dniach Aforti Holding poinformowało o trwających negocjacjach w sprawie zakupu podmiotu z branży faktoringowej.

Aforti Finance, która oferuje mikropożyczki dla sektora MŚP, w sierpniu udzieliła pożyczki o wartości 3,3 mln zł, wobec 323,3 tys. zł w tym samym okresie zeszłego roku. W minionym miesiącu spółka przyjęła 210 wniosków pożyczkowych na łączną kwotę 19,2 mln zł – w sierpniu zeszłego roku do spółki wpłynęło 59 wniosków o wartości 2,6 mln zł. Aforti Finance konsekwentnie realizuje swoją politykę sprzedażową i pracuje nad rozbudową własnej sieci oddziałów na terenie całej Polski. 1 sierpnia otwarto kolejny, siódmy oddział, który znajduje się w Poznaniu. Spółka koncentruje się również na wzmocnieniu swoich kadr – pracuje nad rozbudową Zespołu Analiz Ryzyka Kredytowego oraz Zespołu Weryfikatorów.

Konsekwentny rozwój w tym obszarze biznesowym owocuje dynamicznym wzrostem ilości i wartości złożonych wniosków pożyczkowych. Od początku roku wartość udzielonych pożyczek wyniosła 20,5 mln zł, a wartość złożonych wniosków osiągnęła poziom 103,9 mln zł

Rozwój tradycyjnej sieci sprzedaży w dużych polskich miastach to efektywna strategia – widzimy istotny wzrost zainteresowania naszymi produktami finansowymi. Z tego względu podejmujemy działania mające na celu rozbudowę naszego zespołu specjalistów – chcemy jeszcze szybciej i skuteczniej weryfikować pożyczki do uruchomienia. To zwiększy naszą efektywność – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Spółka Aforti Exchange, która oferuje swoim klientom usługi wymiany walut poprzez platformę internetową, w sierpniu osiągnęła obroty o wartości 7,7 mln euro, co stanowi istotny wzrost wobec 3,3 mln euro obrotu w tym samym miesiącu zeszłego roku. W sześciu miesiącach 2017 r. łączne obroty wyniosły ponad 46,2 mln euro.

Aforti Exchange notuje kolejny rekord obrotów na platformie. W sierpniu były one o ponad 40% wyższe niż w lipcu tego roku. Inwestujemy w kapitał ludzki – powiększyliśmy nasz zespół Regionalnych Dyrektorów Sprzedaży do 10 osób – mówi Klaudiusz Sytek.

Aforti Collections świadcząca usługi windykacyjne odnotowała 2,6 mln zł nominalnej wartości zleceń, czyli niemal o 1 mln zł więcej niż w lipcu tego roku. Liczba przyjętych zleceń windykacyjnych wyniosła 1 693. Od początku roku wartość zleceń osiągnęła wartość 18,6 mln zł.

Istotny wzrost wartości nominalnej zleceń windykacyjnych względem zeszłego miesiąca to głównie efekt rozbudowy naszej sieci regionalnej. W drugiej połowie sierpnia wygraliśmy przetarg i zakupiliśmy nasz pierwszy portfel wierzytelności z tytułu niezapłaconych mandatów komunikacyjnych. Notujemy już pierwsze spłaty z tego portfela – Klaudiusz Sytek.

23 sierpnia Zarząd Aforti Holding poinformowało o rozpoczęciu negocjacji zapisów term sheet z akcjonariuszami podmiotu działającego w branży faktoringowej. Negocjacje dotyczą podmiotu posiadającego ugruntowaną pozycję na rynku faktoringowym, a ich celem jest ustalenie zasad związanych z przejęciem podmiotu, zasad przejęcia finansowania akcji faktoringowej oraz ustalenie ram prawnych transakcji.

Grupa finansowa Aforti Holding w drugim kwartale 2017 r. zaraportowała ponad 41,9 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to wynik trzykrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 424,1 tys. zł i był o 52,6% wyższy niż w analogicznych miesiącach 2016 r. W minionym kwartale Grupa osiągnęła rentowność na poziomie operacyjnym.

Powiązane posty