Aforti Holding we wrześniu zwielokrotniło wartość udzielonych pożyczek i po raz kolejny zanotowało rekordowe obroty na platformie wymiany walut

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiła wyniki  operacyjno-sprzedażowe za wrzesień 2017. Wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance wyniosła 3,1 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 18,7 mln zł. We wrześniu obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange wyniosły 9,9 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 0,9 mln zł.

Aforti Finance, która oferuje mikropożyczki dla sektora MŚP we wrześniu udzieliła pożyczek o wartości 3,1 mln zł, wobec 248,8 tys. zł w tym samym okresie zeszłego roku. W minionym miesiącu spółka przyjęła 213 wniosków pożyczkowych na łączną kwotę 18,7 mln zł – we wrześniu zeszłego roku do spółki wpłynęło 77 wniosków o wartości 2,7 mln zł.

Konsekwentny rozwój w tym obszarze biznesowym owocuje dynamicznym wzrostem ilości i wartości złożonych wniosków kredytowych. Od początku roku wartość udzielonych pożyczek wyniosła 23,6 mln zł, a wartość złożonych wniosków osiągnęła poziom 122,7 mln zł

Aforti Finance konsekwentnie realizuje swoją politykę sprzedażową i pracuje nad rozbudową własnej sieci oddziałów na terenie całej Polski. W ostatnich tygodniach koncentrowaliśmy się na sprzedaży i rozbudowie portfolio produktów dla firm – widzimy rosnące zainteresowanie tego rodzaju produktami finansowymi – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Spółka Aforti Exchange, która oferuje swoim klientom usługi wymiany walut poprzez platformę internetową we wrześniu osiągnęła obroty o wartości 9,9 mln euro, co stanowi istotny wzrost wobec 2,8 mln euro wartości obrotu w tym samym miesiącu zeszłego roku. W sześciu miesiącach 2017 r. łączne obroty wyniosły ponad 56,1 mln euro.

M.in. dzięki powiększeniu naszego zespołu Regionalnych Dyrektorów Sprzedaży do 8 osób, we wrześniu zanotowaliśmy kolejny rekord na platformie wymiany walut Aforti Exchange. Obroty były istotnie wyższe zarówno w porównaniu do września zeszłego roku, jak i do poprzedniego miesiąca bieżącego roku – o 29% – mówi Klaudiusz Sytek.

Aforti Collections świadcząca usługi windykacyjne odnotowała 0,9 mln zł nominalnej wartości zleceń, wobec 2,6 mln zł w sierpniu tego roku. Liczba przyjętych zleceń windykacyjnych wyniosła 334. Od początku roku wartość zleceń osiągnęła wartość 20,7 mln zł.

W ostatnich tygodniach koncentrowaliśmy się na realizacji planu spłat z zakupionego portfela wierzytelności, tak aby zmaksymalizować odzyski. Selektywnie podchodzimy do nawiązywania współpracy z nowymi klientami – zależy nam na możliwie najwyższej jakości portfelach. We wrześniu braliśmy udział w kilku przetargach, natomiast optymalna z naszego punktu widzenia cena, okazała niższa i nie pozwoliła na ich wygranie – Klaudiusz Sytek.

Grupa finansowa Aforti Holding w drugim kwartale 2017 r. zaraportowała ponad 41,9 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to wynik trzykrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 424,1 tys. zł i był o 52,6% wyższy niż w analogicznych miesiącach 2016 r. W minionym kwartale Grupa osiągnęła rentowność na poziomie operacyjnym.

O Grupie Kapitałowej Aforti:

Aforti Holding to Grupa finansowa dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom oraz mikro firmom. Zapewnia najwyższej jakości standardy kompleksowej obsługi Klienta w zakresie finansów osobistych i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Oferowane przez Grupę usługi skierowane są zarówno do klientów indywidualnych jak i doświadczonych inwestorów, a także firm średniej wielkości szukających optymalnych form finansowania własnej działalności i planów rozwojowych.

Spółka Aforti Holding S.A. pełni funkcję spółki holdingowej dla dwóch kluczowych podmiotów, które oferują komplementarne usługi finansowe dla klientów o szerokim spektrum portfelowym oraz dla spółki Aforti Ac Sp. z o.o. prowadząca działalność księgowo-rachunkową i rozliczeniową dla innych podmiotów w grupie. Świadczy również usługi marketingowe, prawne oraz IT dla tych Spółek. Od 2011 roku Spółka jest notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Aforti Finance S.A. jest prężnie rozwijającą się firmą oferującą mikropożyczki dla przedsiębiorców. Aforti Finance tworzą profesjonaliści z dużym doświadczeniem w pracy z klientami indywidualnymi i przedsiębiorstwami. Posiadają oni wysokie kompetencje w dziedzinie sprzedaży produktów finansowych.

Aforti Exchange Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi wymiany walut za pośrednictwem platformy internetowej. Operator świadczy usługi polegające na wymianie dziewięciu walut. Aforti Exchange wykorzystuje rozwijający się trend – przedsiębiorcy zajmujący się eksportem-importem towarów i usług, poszukują oszczędności związanych z transakcjami walutowymi. Kantory Internetowe, platformy wymiany walut, to dzisiaj alternatywa dla platform bankowych – wpływająca na racjonalizację kosztów transakcji walutowych.

Aforti Collections S.A. specjalizuje się w zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. Koncentruje się na obszarze zarządzania należnościami oraz windykacji, a także nabywania i serwisowania portfeli wierzytelności. Oferta Aforti Collections obejmuje usługi monitorowania płatności, windykacji polubownej oraz sądowej, spółka prowadzi również zakup portfeli należności. Oferta skierowana jest do firm sektora MŚP, podmiotów świadczących usługi B2B, banków i instytucji pożyczkowych, towarzystw ubezpieczeniowych, a także operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych.

Powiązane posty