Biuletyn Informacyjny Grupy AFORTI Luty 2018

Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury najnowszego
Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI.

Pierwsze tygodnie 2018 roku to czas intensywnej rozbudowy sieci sprzedaży Spółek, między innymi Aforti Finance i Aforti Exchange. Większa liczba Oddziałów oraz obecność Regionalnych Dyrektorów Sprzedaży mają na celu optymalizację kontaktu z Klientami i Partnerami.

Bardzo dobre wyniki operacyjno-sprzedażowe Spółek wchodzących w skład Grupy, przyczyniają się do optymistycznych prognoz na kolejne miesiące zintensyfikowanych działań w Polsce i za granicą.

W niniejszym Biuletynie znalazły się wyniki odnotowane w styczniu przez poszczególne Spółki, a także najnowsze informacje z życia Grupy AFORTI.

 

Zobacz Biuletyn

Powiązane posty