Doskonałe wyniki finansowe po IQ 2018 – informacja prasowa

Doskonałe wyniki finansowe po IQ 2018 !

Ponad 99,9 mln zł skonsolidowanego przychodu netto ze sprzedaży i 0,72 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 roku wygenerowała Grupa AFORTI – holding finansowy świadczący usługi pożyczkowe, windykacyjne i faktoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzający platformą wymiany walut online dla firm. Zysk Grupy z działalności operacyjnej wyniósł w tym czasie 1,33 mln zł. Tym samym, w okresie zaledwie trzech pierwszych miesięcy 2018 roku, spółki zarządzane przez Klaudiusza Sytka osiągnęły niemal połowę tego, co udało się wypracować w rekordowym dla Grupy 2017 roku.

Przychody netto Grupy Aforti – sięgające poziomu 99,9 mln zł – są po I kwartale 2018 roku wyższe o 200 proc. od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei zysk netto Grupy wzrósł o ponad 92 proc. – z 0,37 mln zł w trzech pierwszych miesiącach 2017 roku do 0,72 mln złwypracowanych od stycznia do marca 2018.

1

Tak doskonałe wyniki finansowe Grupa AFORTI osiągnęła dzięki stale rosnącemu zapotrzebowaniu sektora MSP na zewnętrzne finansowanie oraz profesjonalne wsparcie w   zarządzaniu procesami windykacyjnymi oraz faktoringowymi. Perspektywiczność branż, w których działają: Aforti Finance, Aforti Exchange, Aforti Collections i Aforti Factor dają Grupie wysoki potencjał wzrostu w kolejnych kwartałach 2018 roku.

Tylko w I kwartale 2018 roku:

 • Wartość sprzedanych mikropożyczek przez Aforti Finance wzrosła o niemal 233 proc. rok do roku – z 4,51mln zł po IQ 2017 do 14,99 mln zł na koniec IQ 2018
 • Ponadto, spółka Aforti Finance otworzyła nowe oddziały w Opolu i Lublinie; przystąpiła do budowy własnego call center oraz rozpoczęła proces upublicznienia spółki

2

 • Na platformie wymiany walut online dla firm spółka Aforti Exchange wygenerowała ponad 46 mln EUR obrotu względem 15,6 mln EUR w IQ 2017
 • Dynamika wartości wymienionej waluty YoY w IQ 2018 względem IQ 2017 wyniosła na polskiej platformie 194,45 proc.
 • Jednocześnie na rumuńskiej platformie spółka Aforti Exchange Romania zanotowała
  w IQ 2018 roku 7,2 mln EUR względem 1,58 mln EUR w IVQ 2017 roku
 • Ponadto, w I kwartale 2018 roku polska spółka Aforti Exchange: odnotowała najwyższe średnie dzienne obroty walutą; rozpoczęła współpracę z Alior Bankiem oraz wdrożyła nowy produkt SPOT+

3

 • Wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych przez Aforti Collections w I kwartale 2018 roku wyniosła ponad 7,72 mln zł
 • Ponadto spółka systematycznie pracuje nad budową struktury sprzedażowej
  i windykacyjnej

4

 • Spółka faktoringowa Aforti Factor w I kwartale 2018 roku rozpoczęła działalność operacyjną oraz rozbudowę działu sprzedaży
 • Wartość sfinansowanych przez Aforti Factor wierzytelności wyniosła w IQ 2018 roku 2,93 mln zł

5

Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Grupy AFORTI z satysfakcją podsumowuje I kwartał 2018 roku

– Nasza aktywność na rynku pożyczek pozabankowych, usług windykacyjnych i faktoringowych oraz w zakresie wymiany walut online dla firm przynosi wymierne korzyści finansowe, co potwierdzają doskonałe wyniki za I kwartał 2018 roku. Zgodnie ze strategią rozwoju, przyjętą na lata 2018-2020, mamy przed sobą bardzo ambitne wyzwania i plany, jak chociażby – przejście Aforti Holding na rynek główny GPWupublicznienie dwóch kolejnych spółek z Grupy AFORTI, w tym między innymi Aforti Finance, rozpoczęcie działalności leasingowejekspansja zagraniczna platformy wymiany walut online dla firm do co najmniej 7 nowych krajów, wśród których możemy wymienić: Czechy, Węgry, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Albanię oraz Macedonię, jak też rozwój sieci oddziałów i placówek własnych na terenie całej Polski. Skuteczna realizacja strategii biznesowej powinna w długim okresie czasu przełożyć się na wzmocnienie potencjału wzrostu Grupy AFORTI oraz jej wartość w kolejnych latach.

Dynamiczny rozwój Aforti Finance zakłada ponadto wprowadzenie usługi składania wniosków online, która powinna być dostępna jeszcze w 2018 roku oraz uruchomienie własnego call center, dzięki któremu możliwa będzie sprawna i efektywna obsługa klientów.

Z kolei Aforti Collections, spółka specjalizująca się w zarządzaniu należnościami i w usługach windykacyjnych, zakłada na lata 2018-2020 rozwój spółki m.in. przez zwiększenie stanowisk call center, rozszerzenie obsługi prawnej, a także rozbudowę sieci sprzedaży.

Jednocześnie, istotnym przedsięwzięciem AFORTI w obszarze finansowania faktur – w ramach realizowanego rozwoju technologicznego – będzie wprowadzenie usługi faktoringu online. Nowe rozwiązanie może być dostępne jeszcze w 2018 roku.

Znaczącemu rozszerzeniu portfolio produktów i usług oferowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez spółki z Grupy AFORTI będzie towarzyszył rozwój nowych obszarów działalności, oparty m.in. na poszerzeniu portfela produktowego dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w zakresie leasingu. W tym celu AFORTI planuje powołać w ciągu najbliższych 3 lat nową spółkę, ale niewykluczona jest także akwizycja istniejącego już podmiotu.

 

Powiązane posty