Kolejny rekordowy kwartał Grupy Kapitałowej Aforti Holding

Za nami III kwartał 2015r, to już piaty kwartał realizacji nowej strategii Grupy zorientowanej na produkty dla sektora SME. Kwartał zakończony po raz kolejny rekordowymi przychodami ze sprzedaży Grupy – prawie 29,8 mln zł przychodów – to ponad 162% więcej niż w całym 2014r!!. Kwartał zakończony prawie 0,260 mln zł zysku netto skonsolidowanego – prawie 135% więcej niż w całym 2014r!!.

Konsekwencja w działaniu oraz determinacja w dążeniu do celu zaczyna przynosić efekty. Od momentu powstania klienci internetowej platformy wymiany walut www.afortiexchange.pl wymienili już ponad 18,4 mln EUR. Aforti Finance S.A. przyjęło ponad 12,5 mln zł we wnioskach pożyczkowych oraz udzieliło prawie 1,5 mln zł pożyczek, oferta nasza jest dostępna w największych sieciach pośrednictwa finansowego w kraju.

Silna koncentracja na działania prosprzedażowe a zarazem dbanie o jakość oferty pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Powiązane posty