List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Inwestorów oraz pracowników i współpracowników

Szanowni,

Podsumowując rok 2014 należy stwierdzić, że był to rok dużych zmian w działalności zarówno Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej, a zarazem rok zakończony sukcesem. Wchodziliśmy w ten rok z nastawieniem że główną siłą napędową Grupy będzie sprzedaż inwestycji oraz przejęcie Domu Maklerskiego Invista. W trakcie roku zmiany jakie nastąpiły na rynku produktów regularnego oszczędzania oraz sprzedaży inwestycji spowodowały że musieliśmy przeorientować naszą strategię z „bycia pośrednikiem” na „bycie producentem”. Szybka reakcja na zmieniające się środowisko rynkowe oraz pozyskanie do naszego zespołu profesjonalistów pozwoliło nam zakończyć rok sukcesem i finansowym i rynkowym. Był to kolejny rok gdzie Aforti Holding jednostkowo zakończył rok zyskiem netto, tym razem już nie symbolicznym a prawie 1,2 mln zł zysku netto wypracowaliśmy na naszej działalności operacyjno-kapitałowej. Był to też rok gdzie na poziomie wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Aforti odnotowaliśmy zysk netto – ponad 110 tys zł, ale był to też rok rekordowych przychodów ze sprzedaży w Naszej Grupie – ponad 11,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2014r! dało to dynamikę rok do roku przychodów ze sprzedaży ponad 2500%!

Był to też rok gdzie Grupa zdobywała zaufanie inwestorów. Jako jednej z nielicznych spółek notowanych na rynku NewConnect udało nam się sprawnie przeprowadzić dwie emisje akcji i pozyskać ponad 5,5 mln zł kapitału dla naszej Grupy, co na szczególnie trudnym rynku akcji jakim jest rynek NewConnect należy uznać za sukces! Grupa w zeszłym roku pozyskiwała także kapitał na rynku obligacji korporacyjnych emitując swoje własne obligacje – pozyskaliśmy w ten sposób ok 5 mln zł kapitału dłużnego, a zarazem wykupiliśmy terminowo ponad 1,4 mln zł obligacji wyemitowanych wcześniej. Uruchomiliśmy również serwis relacji inwestorskich, gdzie jako jedni z nielicznych regularnie informujemy inwestorów o zdarzeniach jakie dzieją się w Grupie, czy emitowanych raportach bieżących, a zarazem przy okazji okresowych wyników finansowych publikujemy prezentacje inwestorskie.

Te wszystkie zdarzenia pozwalają nam śmiało patrzeć w przyszłość. Mam głęboką nadzieję, że Inwestorzy nadal będą darzyli Spółkę zaufaniem, co przełoży się pozytywnie na wyniki osiągane przez Aforti Holding S.A.

Za już okazane zaufanie serdecznie Dziękuję!

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

Powiązane posty