NWZA z 11 czerwca 2015r przegłosowało nową emisją akcji Aforti Holding S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2015r przegłosowało nową emisję akcji. Środki pozyskane z emisji akcji mają być w całości przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego Invista Dom Maklerski S.A. w sytuacji uzyskania zgody od KNF na wykonywanie prawa głosu w Invista Dom Maklerski S.A. powyżej 50%. Kolejna emisja akcji wzmocni bazę kapitałową Grupy, a przejęcie Domu Maklerskiego pozwoli rozszerzyć ofertę Grupy skierowaną do przedsiębiorców oraz firm.

Powiązane posty