Ponad 1 milion złotych uruchomionych pożyczek przez Aforti Finance

Aforti Finance SA zajmująca się sprzedażą mikropożyczek dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przy aktywnej współpracy z siecią Partnerów Zewnętrznych uruchomiło ponad 1 milion złotych pożyczek od momentu wprowadzenia produktu Mikropożyczka. Stały rozwój oferty produktowej, szybka reakcja na zapotrzebowanie rynku oraz elastyczność produktu pozwalają planować dalszy intensywny wzrost Aforti Finance. Rozwój sieci sprzedaży prowadzony w ostatnim kwartale powinien zaowocować prawie pełnym pokryciem terytorialnym kraju w najbliższym czasie.

Powiązane posty