Finansowanie dla firm – informacja

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją zarządu AFORTI Holding S.A. (komunikat giełdowy RB ESPI 44/2020), informujemy, że czasowo wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków pożyczkowych przez AFORTI Finance. Ta postanowienie jest podyktowane obecnym otoczeniem makroekonomicznym, w którym ta forma finansowania stała się mniej atrakcyjna niż pozostałe produkty finansowe oferowane przez Grupę AFORTI.

Stąd też, mając na uwadze nasz główny cel jakim jest pomoc polskim przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesu, zapraszamy do zapoznania się z obecnie najkorzystniejszą formą finansowania przedsiębiorstw jaką jest faktoring.

Dlatego obecnie skupiliśmy się na zwiększeniu zasięgu działalności AFORTI Factor. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą znajdującą się na stronie www.afortifactor.pl oraz do kontaktu z naszymi konsultantami.

Decyzja o wznowieniu wniosków pożyczkowych zostanie podjęta w momencie ustabilizowania sytuacji rynkowej zarówno w Polsce, jak i zagranicą. O wszelkich zmianach z tym związanych będziemy niezwłocznie Państwa informować.

Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, jesteśmy do pełnej dyspozycji.

Zespół AFORTI Finance,

Aforti Finance S.A.
ul. Chałubińskiego 8, p. 27, 00-613 Warszawa
e-mail: biuro@afortifinance.pl
NIP: 525-254-08-91, REGON: 146346308, KRS: 0000436229
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 16 441 750 zł

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@afortiholding.pl

W sprawie reklamacji prosimy o kontakt pod adresem: biuro@afortifinance.pl