Finansowanie dla firm – informacja

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją zarządu AFORTI Holding S.A. (komunikat giełdowy RB ESPI 44/2020), informujemy, że czasowo wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków pożyczkowych przez AFORTI Finance. Taką decyzję podjęto ze względu na niekorzystne otoczenie makroekonomiczne, które skutecznie uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnej wyceny ryzyka przy udzielaniu finansowania.

Decyzja o wznowieniu przyjmowania wniosków kredytowych zostanie podjęta w momencie ustabilizowania ryzyka kredytowego zarówno na rynku polskim, jaki europejskim. O wszelkich zmianach z tym związanych będziemy niezwłocznie Państwa informować.

Pragniemy jednak poinformować, że dalej mogą Państwo wnioskować o finansowanie poprzez wykorzystanie usług faktoringowych oferowanych przez AFORTI Factor. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą znajdującą się na stronie www.afortifactor.pl oraz do kontaktu z naszymi konsultantami.

Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, jesteśmy do pełnej dyspozycji.
Zespół AFORTI Finance

Aforti Finance S.A.
ul. Chałubińskiego 8, p. 27, 00-613 Warszawa
tel. +48 791 919 919, e-mail: biuro@afortifinance.pl
NIP: 525-254-08-91, REGON: 146346308, KRS: 0000436229
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 16 441 750 zł

Inspektor Ochrony Danych – Jacek Adamczyk,
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
 – Błażej Fleta
e-mail: iod@afortiholding.pl

W sprawie reklamacji prosimy o kontakt pod adresem: biuro@afortifinance.pl