Bardzo dobry kwartał Aforti Holding – wzrost sprzedaży i zysków

Grupa Aforti Holding w drugim kwartale 2017 r. wypracowała 41,9 mln zł przychodów, czyli ponad 3 krotnie więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 424,1 tys. zł i był o 52,6% wyższy niż w analogicznych miesiącach 2016 r. W minionym kwartale Grupa osiągnęła rentowność na poziomie operacyjnym.

W drugim kwartale 2017 r. Grupa Aforti Holding wypracowała 41,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. stanowi to ponad 3-krotny wzrost. Rekordowa wartość przychodów ze sprzedaży to efekt intensyfikacji działań sprzedażowych i rozbudowy struktur operacyjnych.

Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 424,1 tys. zł i był o 52,6% wyższy niż w tym samym okresie zeszłego roku. W minionych miesiącach prowadzone były działania ograniczające koszty stałe oraz mające na celu poprawę marżowości oferowanych produktów i usług. W drugim kwartale 2017 roku Grupa Aforti osiągnęła rentowność na poziomie operacyjnym

Na koniec czerwca aktywa Grupy wynosiły 56,9 mln zł i były ponad 2-krotnie wyższe niż na koniec czerwca 2016 r.

Kolejny bardzo dobry kwartał pokazuje, że stworzony przez nas model biznesowy jest efektywny a Grupa posiada cały czas duży potencjał rozwoju. Wzrosty w kolejnych okresach chcemy osiągać m.in. dzięki wykorzystaniu efektów synergii między spółkami Grupy, koncentracji na rozwoju oferty usług dodatkowych a także podejmowaniu aktywności w nowych obszarach – chcemy m.in. rozwijać portfel produktowy dla bankowości korporacyjnej – powiedział Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Dalszy dynamiczny rozwój widoczny jest w spółce oferującej pożyczki dla sektora MSP – Aforti Finance. W raportowanym okresie udzieliła ona 9,3 mln zł pożyczek wobec 845 tys. zł w drugim kwartale 2016 r. W okresie kwiecień-czerwiec 2017 r. złożono 522 wnioski pożyczkowe o łącznej wartości 41,4 mln zł. Skokowy wzrost popytu na usługi Aforti Finance zawdzięcza przede wszystkim rozwojowi tradycyjnej sieci sprzedaży – na koniec kwartału funkcjonowało 6 oddziałów sprzedażowych w dużych polskich miastach. Spółka stale pracuje również nad rozwojem oferty produktów pożyczkowych, a w ostatnich miesiącach wprowadzono nową ofertę adresowaną do małych spółek z o.o.

Aforti Exchange zajmująca się prowadzeniem internetowej platformy wymiany walut odnotowała 17,4 mln euro obrotów wobec 5,6 mln zł w tym samym okresie 2016 r. W drugim kwartale wdrożono nowe funkcjonalności na platformie wymiany walut. Spółka realizowała politykę sprzedażową ukierunkowaną na małe i średnie przedsiębiorstwa jako głównych klientów serwisu internetowego. W czerwcu zarejestrowana została spółka zależna Aforti Exchange w Bukareszcie – rozpoczęcie działalności na nowym rynku jest elementem realizacji strategii w zakresie europejskiej ekspansji. Aforti pracuje nad rozszerzeniem koszyka par walutowych, rozbudową usług i produktów oraz pozyskaniem licencji instytucji płatniczej w tym kraju.

W drugim kwartale bieżącego roku spółka Aforti Collections, która zajmująca się windykacją oraz oferowaniem usług w działalności corporate finance pozyskała sprawy o wartości ponad 3,1 mln zł przy prawie 1,1 tys. sztuk zleceń windykacyjnych. Spółka obecnie koncentruje się na rozbudowie struktur operacyjnych.

 

O Grupie Kapitałowej Aforti:

Aforti Holding to Grupa finansowa dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom oraz mikro firmom. Zapewnia najwyższej jakości standardy kompleksowej obsługi Klienta w zakresie finansów osobistych i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Oferowane przez Grupę usługi skierowane są zarówno do klientów indywidualnych jak i doświadczonych inwestorów, a także firm średniej wielkości szukających optymalnych form finansowania własnej działalności i planów rozwojowych.

Spółka Aforti Holding S.A. pełni funkcję spółki holdingowej dla dwóch kluczowych podmiotów, które oferują komplementarne usługi finansowe dla klientów o szerokim spektrum portfelowym oraz dla spółki Aforti Ac Sp. z o.o. prowadząca działalność księgowo-rachunkową i rozliczeniową dla innych podmiotów w Grupie. Świadczy również usługi marketingowe, prawne oraz IT dla tych Spółek. Od 2011 roku Spółka jest notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Aforti Finance S.A. jest prężnie rozwijającą się firmą oferującą mikropożyczki dla przedsiębiorców. Aforti Finance tworzą profesjonaliści z dużym doświadczeniem w pracy z klientami indywidualnymi i przedsiębiorstwami. Posiadają oni wysokie kompetencje w dziedzinie sprzedaży produktów finansowych.

Aforti Exchange Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi wymiany walut za pośrednictwem platformy internetowej. Operator świadczy usługi polegające na wymianie dziewięciu walut. Aforti Exchange wykorzystuje rozwijający się trend – przedsiębiorcy zajmujący się eksportem-importem towarów i usług, poszukują oszczędności związanych z transakcjami walutowymi. Kantory Internetowe, platformy wymiany walut, to dzisiaj alternatywa dla platform bankowych – wpływająca na racjonalizację kosztów transakcji walutowych.

Aforti Collections S.A. specjalizuje się w zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. Koncentruje się na obszarze zarządzania należnościami oraz windykacji, a także nabywania i serwisowania portfeli wierzytelności. Oferta Aforti Collections obejmuje usługi monitorowania płatności, windykacji polubownej oraz sądowej, spółka prowadzi również zakup portfeli należności. Oferta skierowana jest do firm sektora MŚP, podmiotów świadczących usługi B2B, banków i instytucji pożyczkowych, towarzystw ubezpieczeniowych, a także operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych.

Powiązane posty