Grupa Aforti Holding w lipcu zanotowała wzrosty we wszystkich obszarach działalności

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, opublikowała wyniki operacyjno-sprzedażowe za lipiec 2017. Konsekwentnie, dynamiczne wzrosty notuje Aforti Finance – wartość udzielonych pożyczek wyniosła 3,4 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 20,7 mln zł. Obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange zanotowane w lipcu osiągnęły wartość 5,5 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 1,6 mln zł.

Aforti Finance, która oferuje mikropożyczki dla sektora MŚP w lipcu udzieliła 3,4 mln zł pożyczek. W tym samym okresie w minionym roku wartość ta wyniosła 253,8 tys. zł. W lipcu spółka przyjęła 217 wniosków pożyczkowych na łączną kwotę 20,7 mln zł, wobec 49 wniosków o wartości 2,0 mln zł w tym samym okresie zeszłego roku. Grupa pracuje nad dalszą rozbudową własnej sieci oddziałów na terenie całej Polski. W lipcu trwały prace związane z otwarciem oddziału w Poznaniu, który ruszył 1 sierpnia. Obecnie funkcjonuje 7 oddziałów w dużych polskich miastach. Rozwój sieci sprzedaży owocuje dynamicznym wzrostem ilości i wartości złożonych wniosków. Od początku roku wartość udzielonych pożyczek wyniosła 17,2 mln zł, a wartość złożonych wniosków osiągnęła poziom 84,8 mln zł

„Wartość wniosków o udzielenie pożyczki złożonych w lipcu jest niemal równa wartości z całego pierwszego kwartału 2017 r. – to pokazuje, że rozwój tradycyjnej sieci sprzedaży w dużych polskich miastach to efektywna strategia. Ilość i wartość wniosków złożonych w poprzednim miesiącu po raz kolejny były rekordowe” – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Spółka Aforti Exchange, która oferuje swoim klientom usługi wymiany walut poprzez swoją platformę internetową w lipcu wypracowała osiągnęła obroty o wartości 5,5 mln zł – były one niemal trzykrotnie wyższe niż w tym samym miesiącu zeszłego roku. W sześciu miesiącach 2017 r. łączne obroty wyniosły ponad 38,5 mln euro.
„W Aforti Exchange pracujemy nad rozwojem sieci sprzedaży w Rumunii, gdzie w czerwcu zarejestrowaliśmy spółkę zależną. W najbliższym czasie chcemy uzyskać licencję instytucji płatniczej w tym kraju.” – mówi Klaudiusz Sytek.

Aforti Collections świadcząca usługi windykacyjne odnotowała 1,6 mln zł nominalnej wartości zleceń przy 253 zleceniach. Od początku roku wartość zleceń wyniosła 16 mln zł.

„W lipcu zanotowaliśmy wzrost wartości nominalnej zleceń windykacyjnych. Intensyfikujemy działania sprzedażowe i windykacyjne. Jestem przekonany, że dalszy wzrost w tym obszarze przyniosą nam wygrane przetargi na zakup portfeli wierzytelności – pierwsze oferty z naszej strony zostały już złożone.” – Klaudiusz Sytek.

Grupa finansowa Aforti Holding w pierwszym kwartale 2017 r. zaraportowała ponad 33 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to wynik trzy krotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Jednocześnie wynik ten stanowi ponad połowę przychodów ze sprzedaży wypracowanych w całym 2016 r. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 374 tys. zł. Wpływ na zaprezentowane wyniki miało przede wszystkim skokowy wzrost udzielonych pożyczek przez Aforti Finance oraz stale rosnące obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange.

Powiązane posty