Kolejny dobry kwartał Grupy Kapitałowej Aforti Holding

Za nami II kwartał 2015r, kwartał zakończony po raz kolejny rekordowymi przychodami ze sprzedaży Grupy – prawie 19,9 mln zł przychodów – to ponad 76% więcej niż w całym 2014r!!. Kwartał zakończony ponad 0,215 mln zł zysku netto skonsolidowanego – ponad 95% więcej niż w całym 2014r!!. Konsekwencja i determinacja w realizacji strategii Grupy zaczyna przynosić coraz lepsze efekty. Od początku istnienia (właśnie minął rok) internetowej platformy wymiany walut www.afortiexchange.pl klienci wymienili prawie 14 mln EUR, dzisiaj na platformie możliwa jest wymian 9 par walutowych, w najbliższym czasie pojawi się kolejna para walutowa (korona duńska), na wrzesień planowane jest wdrożenie nowej autorskiej platformy w całości napisanej przez własny zespół programistyczny. Aforti Finance w ciągu roku udzieliła prawie 1,2 mln zł mikropożyczek dla przedsiębiorców a w pierwszym półroczu otrzymała prawie 6 mln zł wniosków pożyczkowych. Obecnie Aforti Finance działa na 4 regionach sprzedażowych pokrywających prawie całe terytorium Polski. Silna koncentracja na działania prosprzedażowe a zarazem dbanie o jakość oferty pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Powiązane posty