Ogłoszenia o przedterminowych wykupach Obligacji

Ogłoszenie o przedterminowym wykupie Obligacji serii I

Zarząd Spółki Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 04 stycznia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji serii I (dalej: „Obligacje”). Zarząd Spółki Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z par. 9 Warunków Emisji Obligacji serii I. Dzień Wcześniejszego Wykupu wyznaczony został na 25 stycznia 2018r.

Ogłoszenie o przedterminowym wykupie Obligacji serii I1

Zarząd Spółki Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 04 stycznia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji serii I1 (dalej: „Obligacje”). Zarząd Spółki Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z par. 9 Warunków Emisji Obligacji serii I1. Dzień Wcześniejszego Wykupu wyznaczony został na 25 stycznia 2018r.

Ogłoszenie o przedterminowym wykupie Obligacji serii I3

Zarząd Spółki Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 04 stycznia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji serii I3 (dalej: „Obligacje”). Zarząd Spółki Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z par. 9 Warunków Emisji Obligacji serii I3. Dzień Wcześniejszego Wykupu wyznaczony został na 25 stycznia 2018r.

Powiązane posty