Szacunkowe wyniki operacyjne spółek z Grupy Aforti: ponad 36,22 mln zł wartości udzielonych pożyczek, ok. 90,42 mln euro obrotu na platformie wymiany walut i ponad 17 tys. zleceń windykacyjnych o łącznej wartości 23,3 mln zł w 2017 roku

Spółki zależne Aforti Holding S.A., notowanego na rynku NewConnect podmiotu dominującego dla Grupy Kapitałowej świadczącej usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiły szacunkowe wyniki operacyjno-sprzedażowe za grudzień 2017 roku.

W tym okresie Aforti Finance S.A. udzieliła pożyczek o wartości 3,30 mln zł, zaś wartość złożonych wniosków wyniosła 25,0 mln złotych. Jednocześnie, wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych w grudniu przez Aforti Collections S.A. osiągnęła poziom ponad 126 tys. złotych.

Obroty na platformie wymiany walut prowadzonej przez Aforti Exchange sp. z o. o. wyniosły 13,45 mln euro w Polsce i 1,41 mln euro na rynku rumuńskim, gdzie działalność prowadzi Aforti Exchange Romania S.A.

W ujęciu narastającym w całym 2017 roku Aforti Finance SA udzieliła 465 pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, o łącznej wartości ok 36,22 mln złotych. W odniesieniu do poprzedniego roku, wartość pożyczek wzrosła o ponad 867 proc., zaś ich liczba o ponad 347 procent.
„Rynek pożyczkowy dla sektora MSP stale rośnie, co obserwujemy m.in. w liczbie otrzymywanych zapytań od przedsiębiorców poszukujących zewnętrznego finansowania. Przede wszystkim potrzebują oni środków na rozwój i wdrożenia nowych projektów, które mają pomóc w poprawie efektywności prowadzonego biznesu, a także w rozszerzeniu jego skali. Sądzę, że ta branża będzie się rozwijać z uwagi na ograniczenia stawiane przez banki w udzielaniu pożyczek dla tego sektora, a także ich przewlekłość decyzyjną, która wynika m.in. z konieczności uzyskania od przedsiębiorcy ogromu dokumentów.” – mówi Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding SA

W całym 2017 do spółki wpłynęło 2317 wniosków o łącznej wartości ponad 191 mln zł, co w porównaniu z rokiem 2016 wskazuje wzrost o odpowiednio: 302 i 709 procent.
„Prowadzimy bezpieczną politykę oceny ryzyka, wdrożyliśmy standardy, których rygorystycznie przestrzegamy w udzielaniu pożyczek. Dla przedsiębiorców liczy się czas, więc dbamy także aby otrzymywali oni odpowiedź możliwie szybko. Dodatkowo, staramy się rozwijać naszą ofertę przede wszystkim w oparciu o informacje zwrotne od naszych Klientów oraz stałą obserwację trendów rynkowych” – komentuje Klaudiusz Sytek.

Dobrymi wynikami po 12 miesiącach 2017 roku może się również pochwalić Aforti Exchange Sp. z o.o., która prowadzi platformę wymiany walut dedykowaną dla firm. Spółka w tym okresie zanotowała obrót w wysokości ponad 90,42 mln euro na rynku polskim, co stanowi wzrost o 213 proc. r/r. Jednocześnie, na rynku rumuńskim, gdzie prowadzi działalność Aforti Exchange Romania SA, obrót na platformie wyniósł ponad 1,57 mln euro.
„Polscy przedsiębiorcy coraz częściej budują działalność międzynarodową, handlują w krajach Unii Europejskiej, a także poza nią. Do tego niezbędne jest korzystanie z obcych walut, dlatego szukają miejsc, gdzie mogą korzystnie i bezpiecznie dokonać wymiany waluty. Aforti takie miejsce stworzyło i prowadzi. Zbudowaliśmy najpierw markę w Polsce, teraz weszliśmy na rynek Rumunii, gdzie platforma również radzi sobie bardzo dobrze. Wkrótce działalność rozpoczniemy także na rynku bułgarskim. Jeśli w tych dwóch krajach Aforti zbuduje równie silną pozycję, co w Polsce, to nie wykluczone będzie wejście na inne zagraniczne rynki.” – mówi Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding SA

Do Grupy Aforti należy także spółka Aforti Collections SA, która działa w branży windykacyjnej, specjalizując się w zarządzaniu należnościami.
„Choć końcówka roku była stonowana, to patrząc w ujęciu narastającym Aforti Collections zanotowała ponad 23,3 mln zł wartości nominalnej zleceń windykacyjnych. Istotnie wzrosła także liczba zleceń, aż o ponad 87 proc. r/r, zaś liczba podpisanych umów skoczyła o 600 procent.” – podaje Klaudiusz Sytek i dodaje:

„Rozpoczęliśmy przebudowanie naszego portfela wierzytelności, skupiamy się w większej części na zakupie pakietów. Dokładniej weryfikujemy otrzymywane oferty zakupu wierzytelności, aby wybrać te, na których rzeczywiście możemy zarobić i które przyniosą korzyść również naszemu klientowi. Wolimy mieć mniejszy portfel wierzytelności, ale przynoszący przychody z tytułu prowizji.” – tłumaczy prezes Aforti Holding SA.

Powiązane posty