Archiwa: Aktualności

Podwyższenie kapitału zakładowego do 7 801 915 zł

16 czerwca 2014r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Aforti Holding S.A. w wyniku emisji 1.760.000  akcji zwykłych na okaziciela serii H objętych w ramach subskrypcji prywatnej.  Jednocześnie nastąpiła zmiana akcjonariatu spółki. Więcej...

Czytaj więcej

NWZA z 11 czerwca 2015r przegłosowało nową emisją akcji Aforti Holding S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2015r przegłosowało nową emisję akcji. Środki pozyskane z emisji akcji mają być w całości przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego Invista Dom Maklerski S.A. w sytuacji...

Czytaj więcej