Archiwa: Aktualności

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Inwestorów oraz pracowników i współpracowników

Szanowni Podsumowując rok 2015 należy stwierdzić, że był to rok konsekwentnego kontynuowania strategii przyjętej przez Grupę Kapitałową w 2014r. Koncentracja na usługach dedykowanych dla firm z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw owocuje coraz lepszymi...

Czytaj więcej

Kolejny dobry kwartał Grupy Kapitałowej Aforti Holding S.A.

Za nami I kwartał 2016r, roku przełomowego dla branży finansowej. Kwartał w którym Grupa Kapitałowa Aforti osiągnęła ponad 11,4 mln zł przychodów, to więcej niż w całym 2014r! Kwartał zakończony prawie 0,055 mln...

Czytaj więcej

Aforti Finance rozpoczyna współpracę z platformą pożyczkową peer-to-peer Mintos

We wtorek, 29 marca, platforma pożyczkowa peer-to-peer Mintos rozpoczęła współpracę z niebankową firmą pożyczkową Aforti Finance, która udziela pożyczek małym i mikro przedsiębiorcom w Polsce. Obecnie platforma Mintos współpracuje z dziewięcioma niebankowymi pożyczkodawcami...

Czytaj więcej

Utworzenie AFORTI MICROLOANS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Aforti Holding S.A. utworzyła AFORTI MICROLOANS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Fundusz prowadzony jest w AgioFunds TFI S.A. – licencjonowanym towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Celem działalności funduszu jest finansowanie działalności Aforti...

Czytaj więcej

Podniesienie kapitału w Aforti Finance S.A.

Aforti Finance S.A. realizując planowaną strategię rozwoju przeprowadziła proces dokapitalizowania Spółki mający na celu podniesienie kapitałów własnych Spółki oraz sfinansowanie działalności pożyczkowej Spółki. W wyniku objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale przez głównego...

Czytaj więcej

Podsumowanie IVQ 2015r w Grupie Kapitałowej Aforti Holding S.A.

Za nami IV kwartał 2015r, kolejny kwartał realizacji nowej strategii Grupy zorientowanej na produkty dla sektora SME. Kwartał rekordowych przychodów ze sprzedaży oraz kolejny zyskowny. Kwartał w którym Grupa osiągnęła prawie 13,8...

Czytaj więcej

Grupa Aforti Holding nie zwalnia tempa. Po IV kwartale notuje ponad 43 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży.

Grupa finansowa Aforti Holding zaprezentowała wyniki za ostatni kwartał 2016 r. Zaraportowane dane potwierdzają szybki rozwój grupy i konsekwentną realizację przyjętej strategii. Skonsolidowane przychody po IV kwartałach wyniosły ponad 62...

Czytaj więcej

Grupa Kapitałowa Aforti Holding S.A. na 7 miejscu w Rankingu Najprężniejszych Spółek Rynku NewConnect wg Gazety Finansowej

W  dzisiejszym wydaniu Gazety Finansowej (nr 004, 22-28 stycznia 2016r) opublikowany został Ranking Najdynamiczniejszych i Najprężniejszych Spółek Rynku NewConnect po III kwartałach 2015r. Rynku na którym po 9 latach funkcjonowania...

Czytaj więcej

Prawie 6,6 mln EUR obrotu internetowej platformy wymiany walut www.afortiexchange.pl w IV kwartale 2015r

Przedsiębiorcy korzystający z internetowej platformy wymiany walut www.afortiexchange.pl w IV kwartale 2015r wymienili walut za prawie 6,6 mln EUR. Oznacza to prawie 47% wzrost kwartał do kwartału i ponad 56% wzrost rok do roku....

Czytaj więcej

Rejestracja podwyższenia kapitału w Aforti Finance S.A.

Aforti Finance S.A. realizując planowaną strategię rozwoju przeprowadziła proces dokapitalizowania Spółki mający na celu sfinansowanie nowych inwestycji w sieć sprzedaży Spółki. W wyniku objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale przez dotychczasowych akcjonariuszy kapitał...

Czytaj więcej