Zaufanie, czyli nieoceniona wartość sztuki budowania relacji

Mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy z sektora MSP działające w gospodarce rynkowej muszą stawić czoła zaciętej rywalizacji o klienta. Biznesy konkurują ze sobą na wiele sposobów, a najpopularniejszy podział stanowią czynniki cenowe oraz pozacenowe. W tych drugim prym wiodą zaufanie i relacje, które są wskazywane jako główne determinanty w drodze sukcesu.

W pierwszej połowie 2019 roku przeprowadzono ogólnoświatowe badanie „Small and Medium Business Trends”. Praca badawcza miała na celu pogłębioną analizę firm z sektora MSP, które stanowią podstawę światowej gospodarki. Tutaj warto zauważyć, że chociaż do agendy głównych mediach przebijają się głównie duże międzynarodowe korporacje to nie są one aż tak znaczącą siłą w gospodarkach. Statystyki Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że blisko 55 proc. światowego PKB generowane jest przez firmy z sektora MSP, a zatrudnienie w nich znajduje ponad 65 proc. globalnej populacji.

Kompleksowe badanie przedsiębiorców przyniosło kilka ważnych wniosków, jednak co ciekawe, większość z nich dotyczyła zaufania na linii firma – klient oraz sztuki budowania relacji pomiędzy nimi. To właśnie zaufanie przez zdecydowaną większość respondentów było wskazywane jako główna przewaga konkurencyjna firmy.

Relacje kluczem do sukcesu

Małe i średnie przedsiębiorstwa wskazują, że dla ich funkcjonowania na rynku istotne jest zbudowanie relacji z klientem. Najnowszym trendem jest personalizacja produktów / usług do potrzeb odbiorców. Stąd też, firmy nieustannie inwestują w najnowsze rozwiązania ze styku marketingu, sprzedaży, PR i client services. To właśnie połączenie tych dziedzin poprzez wykorzystanie nowych technologii umożliwia firmom budowę pozytywnego customer experience.

Doświadczenia konsumentów w znaczącym stopniu wpływają na to czy klient będzie lojalny dla marki, czy będzie polecał usługi swoim znajomym. Pozytywny odbiór firmy w dłuższym okresie prowadzi do zwiększenia obrotów oraz co ważniejsze pozwala na większą dywersyfikację przychodów.

Ustal klientów strategicznych

Na świecie jest niewiele podmiotów, które mogą powiedzieć, że swoimi produktami uderzają do każdej grupy docelowej (m.in. takim wyjątkiem jest Coca Cola). Cała reszta firm, aby skutecznie działać powinna mieć jasno sprecyzowaną grupę docelową. Pozwala to na odpowiednie dopasowanie oferty czy dobranie działań marketingowych pozwalających zbudować zaufanie i lojalność do marki.

Segmentacja klientów pozwala również spojrzeć na biznes szerzej. To właśnie po wyznaczeniu strategicznych grup odbiorców, firma wie na co musi położyć większy nacisk, a które działania może sobie nieco odpuścić. Zacieśnienie relacji to proces długotrwały, jednak jeżeli zrobi dokona się tego w sposób umiejętny to przedsiębiorstwo może w znaczący sposób zwiększyć swoją wiarygodność oraz zaufanie wśród innych klientów oraz kontrahentów.

Potrzeba inwestycji

Wydaje się, że utrzymywanie relacji z interesariuszami nie było nigdy tak proste jak to ma miejsce w XXI wieku. Era cyfryzacji i automatyzacji sprzyja temu, aby w prosty i przejrzysty sposób personalizować swój biznes dla każdego odbiorcy, m.in. wykorzystując chatboty czy profesjonalne systemy CRM do zarządzania sprzedażą. Jednak żeby tak się stało firmy muszą dokonywać inwestycji w swój rozwój. Może to nie jest tak kapitałochłonne jak nakłady na B+R, ale i tak są to znaczące kwoty.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą wspomóc budowanie zaufania wśród klientów. Badanie „Small and Medium Business Trends” wykazało, że w 2019 roku aż 31 proc. firm uznało, że systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientami jako najwyższy priorytet zakupowy. Natomiast dopiero na kolejnych miejscach uplasowały się m.in. oprogramowania finansowe czy nawet sprzęt produkcyjny.

Bariera budżetowa

Niestety budowa zaufania do marki ma również swoją cenę. Aż niemal 65 proc. respondentów wskazało ograniczenia budżetowe jako jedną z największych trudności we wdrażaniu systemów i polityki budowy relacji z konsumentem. Natomiast ponad 59 proc. badanych firm jako problem zaznaczyło skomplikowany i kapitałochłonny proces wdrażania i szkolenia pracowników.

Te wyniki jasno pokazują, że brak możliwości finansowych wyraźnie ogranicza rozwój przedsiębiorstw. Dlatego w działalności każdej firmy ważne jest umiejętne budżetowanie przyszłych inwestycji. Skąd wziąć środki w momencie kiedy w kasie nie ma wystarczającej gotówki? Rozwiązanie, które jest najłatwiejsze i najszybsze to zdecydowanie pożyczka dla firmy. W ten sposób przedsiębiorstwo może pozyskać niezbędne środki na inwestycje w nowoczesne systemy do zarządzania relacjami z klientami, a przy okazji nie musi wykorzystywać pieniędzy, które wcześniej zabudżetował.

Powiązane artykuły