Badania i rozwój to dobra inwestycja dla firm

Inwestycja w badania i rozwój to jeden z głównych czynników budowy przewagi konkurencyjnej firmy. To właśnie dzięki połączeniu wiedzy praktycznej z teoretyczną przedsiębiorstwa mogą pokusić się o innowacyjne rozwiązania w obszarze swojej branży. Dzięki takim aktywnościom mogą zwiększać efektywność swoich działań.

 

Jak pokazują badania Głównego Urzędu Statystycznego, z roku na rok rosną nakłady polskich przedsiębiorstwa na B+R (badania i rozwój). W 2018 roku nakłady krajowe brutto w stosunku do PKB (Produkt Krajowy Brutto) wyniosły 1,21 proc., natomiast w 2017 roku było to zaledwie 1,03 proc. Natomiast liczba podmiotów korzystających z działalności badawczo-rozwojowej w skali roku wzrosła o 13,3 proc.

Powyższe liczby pokazują, że w naszym kraju zdecydowanie można zauważyć rosnący trend zainteresowania B+R. Jednak nawet pomimo tych wzrostów ciągle brakuje nam do czołówki krajów Unii Europejskiej. Według badań Eurostatu w 2017 roku średnia wydatków na aktywności badawczo-rozwojowe wynosiła 2,06 proc. PKB, a w tym gronie prym wiodły Szwecja, Austria, Niemcy i Dania, gdzie inwestycje przekroczyły 3 proc. PKB.

Skąd takie zainteresowanie B+R? Prezentujemy 4 najważniejsze powody, dlaczego każdy przedsiębiorca powinien się zainteresować finansowaniem innowacji w swojej firmie.

  • Wzrost wartości przedsiębiorstwa

Inwestując zarówno środki finansowe, jak i czas w rozwój przedsiębiorstwa każdy ma cel, aby jego firma zyskiwała na wartości. Badania i rozwój to umożliwiają. Finansowanie prac badawczych na potrzeby przedsiębiorstwa to z jednej strony budowanie wartości bilansowej przedsiębiorstwa, m.in. poprzez inwestycje w wartości niematerialne i prawne. Jest to duża wartość ze względów księgowych, ponieważ firma może sobie odliczyć takie koszty.

Jednak największą wartością B+R jest wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań pozwala przedsiębiorcom zbudować przewagę konkurencyjną nad pozostałymi rywalami w danej branży. Nowatorskie podejście do biznesu wiąże się z wieloma plusami, m.in. można pozyskać nowych klientów czy zwiększyć efektywność firmowych procesów. Stąd też układając plan finansowania przedsiębiorstwa warto uwzględnić inwestycje w B+R.

  • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Funkcjonowanie w gospodarce rynkowej wymaga od przedsiębiorstw niemalże codziennej pracy nad ulepszeniem produktów/usług. Duża konkurencja powoduje, że inwestycja w badania i rozwój może przyczynić się do finalnego sukcesu firmy. Wypracowanie nowego produktu może pozwolić przedsiębiorcom rozszerzyć grupę odbiorców, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia przychodów.

Prace związane z aktywnością badawczo-rozwojową pozwalają również usprawnić dotychczasowe procesy zachodzące w firmie. Tego typu działania przyczyniają się głównie do obniżenia kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, co ostatecznie wpływa na zwiększenie efektywności prowadzonej działalności.

  • Optymalizacja podatkowa

Organy państwowe w ostatnich latach wykonały duży krok w kierunku promocji działań badawczo-rozwojowych wśród polskich przedsiębiorców. Przede wszystkim największym ukłonem w kierunku firm było wprowadzenie tzw. ustawy o innowacyjności. Według jej zapisów przedsiębiorcy (bez względu na wielkość) mogą skorzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 100 proc. kosztów poniesionych na badania i rozwój. Ponadto, w przypadku centrów badawczo-rozwojowych wysokość odliczeń może sięgnąć nawet 150 proc.

Z danych Ministerstwa Finansów za rok podatkowy 2018 wynika, że polskie firmy odliczyły 1,7 mld zł, co przełożyło się na ponad 0,3 mld zł realnych oszczędności. Dodatkowo Ministerstwo szacuje, że ta kwota za 2019 rok może przekroczyć nawet 0,5 mld zł. Niewątpliwie wprowadzenie B+R przez polskie przedsiębiorstwa może przełożyć się nie tylko na rozwój firm, ale też na zwiększenie ich zyskowności poprzez optymalizację podatkową.

  • Łatwość finansowania

Podobnie jak w przypadku optymalizacji podatkowej obecnie istnieje szereg możliwości pozwalających na sfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Najpopularniejszym wyborem jest poszukanie odpowiednich dotacji ze środków Unii Europejskiej, województwa lub konkretnego miasta. Wszystkie te podmioty każdego roku ogłaszają projekty, w których wystartować mogą przedsiębiorstwa chcące otrzymać dofinansowanie w określonej dziedzinie. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z funduszów celowych wiąże się z biurokracją, długim okresem oczekiwania i ostatecznie nie ma gwarancji, że otrzyma się wnioskowane środki.

Dlatego badania i rozwój w przedsiębiorstwach można sfinansować również za pomocą preferencyjnych kredytów lub pożyczek dla firm. Pozyskanie kapitału w ten sposób wyróżnia się tym, że jest zdecydowanie najszybsze oraz wymaga najmniej formalności. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą niemalże niezwłocznie rozpocząć prace badawczo-rozwojowe i wprowadzić innowacyjne rozwiązania przed pozostałymi konkurentami na rynku.

 

 

Powiązane artykuły