Biznesplan na 5, czyli jak zyskać finansowanie firmy

Biznesplan odgrywa kluczową rolę w gospodarce wolnorynkowej. Dla przedsiębiorców stanowi niejako drogowskaz w pierwszych chwilach tworzenia biznesu oraz pozwala przedstawić inwestorom pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast dla urzędów czy instytucji finansowych to dokument, który pokazuje czy planowany biznes ma potencjał i czy warto w niego zainwestować. Stąd też każdy przedsiębiorca chcący uzyskać kredyt dla firm lub dotację na prowadzenie działalności powinien skupić się na profesjonalnym przygotowaniu biznesplanu.

Przy tworzeniu biznesplanu najważniejszym jest, aby pamiętać w jakim celu należy go przygotować. Od tego będzie zależało na co trzeba położyć większy nacisk, a co będzie można potraktować nieco bardziej ulgowo. Inaczej sporządza się biznesplan na potrzeby banku, aby otrzymać kredyt dla firm, a inaczej wygląda ten dokument na potrzeby instytucji państwowych (również europejskich), dzięki czemu można starać się o dotację dla przedsiębiorstwa.

Nie ma jednego idealnego wzorca na biznesplan. Zróżnicowanie firm jest ogromne (od oferowanych produktów/usług po specyficzne uwarunkowania rynkowe) dlatego niemożliwością jest wskazanie kompletu porad idealnie wpasowujących się dla każdego przedsiębiorstwa. Jednak niezależnie od tych wszystkich różnic jest kilka zasad, których bezsprzecznie należy przestrzegać. Stąd też, sporządziliśmy zestawienie pięciu najważniejszych praktyk dla tworzenia dobrego biznesplanu.

  • Charakterystyka przedsiębiorstwa

Jednym z najważniejszych aspektów tworzenia biznesplanu jest skupienie się na charakterystyce przedsiębiorstwa. W tym punkcie należy krótko, lecz bardzo rzeczowo opisać swoją firmę. Co tam konkretnie trzeba zamieścić? Przede wszystkim pełną nazwę przedsiębiorstwa, jego formę prawną oraz zwięzły opis tego czym firma będzie się zajmować (m.in. branża, oferowane produkty). Dodatkowo należy określić tam dane dodatkowe (m.in. miejsce świadczenia działalności).

W tym punkcie należy również zawrzeć takie elementy jak misja i wizja przedsiębiorstwa. Dzięki temu w zwięzły sposób można przekazać wartości jakimi będzie się cechować firma. Ponadto, warto opisać posiadane zasoby (zarówno materialne, jak i niematerialne) oraz kadrę menadżerską, która będzie zarządzać przedsiębiorstwem. Dzięki wskazaniu zasobów oraz posiadanego kapitału ludzkiego można w łatwy sposób zwiększyć potencjalną wartość swojego przedsiębiorstwa.

  • Opis grupy docelowej

Grupa docelowa to kolejny z ważnych punktów budowy biznesplanu. Dobry biznesplan musi wprost odpowiadać dla kogo oferowane są produkty / usługi firmy. Najlepiej, aby wybrany segment potencjalnych konsumentów był przedstawiony w sposób realny. Dobrym sposobem na zbadanie grupy docelowej jest przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych (nawet najprostszy sondaż może pomóc przy wprowadzeniu usługi / produktu na rynek). Ciekawym pomysłem, który pozwoli sprawdzić kto rzeczywiście zapłaci za oferowane produkty / usługi jest przeprowadzenie przedsprzedaży lub sprzedaży testowej. Na podstawie reprezentatywnej próby będzie można oszacować wielkość sprzedaży regularnej w obranej grupie docelowej.

Co ważne, odpowiednie dobranie grupy docelowej pozwala obrać skuteczną strategię marketingową. Wiedząc do jakiego Klienta chce się trafić można wręcz spersonalizować stosowaną komunikację i kierunki promocji. Dzięki optymalizacji kosztów na promocje, firma może zmniejszyć wielkość kapitału potrzebnego na sfinansowanie przedsiębiorstwa.

  • Analiza finansowa

Niezależnie od tego jaki jest cel biznesplanu, należy pamiętać o przygotowaniu rzetelnej analizy finansowania. W wielu przypadkach to jest decydujący element czy bank przyzna kredyt dla firmy, lub czy jakaś instytucja przyzna dodatkowe finansowanie przedsiębiorstwa. Przygotowanie odpowiedniego planu finansowego pozwoli na uzyskanie podglądu, czy zainwestowany kapitał ma szansę się zwrócić i kiedy ewentualnie może to nastąpić. Stąd też, w tworzeniu biznesplanu warto rozważyć kilka opcji, np. optymistyczną oraz pesymistyczną, aby być przygotowanym na różne sytuacje rynkowe. W ten sposób przedsiębiorca będzie mógł wykazać, że jest gotowy na alternatywne scenariusze dla jego firmy.

Do podstawowych elementów każdej analizy finansowej zalicza się bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Te dokumenty powinny zostać przedstawione niezależnie od tego dla kogo przygotowywany jest biznesplan. Jednakże w przypadku kiedy właściciel stara się o kredyt dla firm lub dofinansowanie przedsiębiorstwa to powinno również wskazać się źródła finansowania działalności, analizę progu rentowności, stopę zwrotu kapitału oraz przede wszystkim należy wskazać skąd uzyskano założenia na bazie, których przygotowano prognozy.

  • Analiza konkurencji

Analiza konkurencji (lub analiza rynku) pozwoli wskazać, w którym kierunku powinna rozwijać się firma, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Charakterystyka rynku oraz analiza oferty konkurencji pokaże silne i słabe strony prowadzenia przedsiębiorstwa, a to da możliwość przeprowadzenia profesjonalnej analizy (m.in. SWOT). Dzięki temu nowa firma ma szansę lepiej spełnić oczekiwania potencjalnych klientów. Jest to o tyle ważne, że w tym punkcie biznesplanu można pokazać jakie są przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa i czy ma ono realną szansę na skuteczne dotarcie do klientów. Pokazanie swojej potencjalnej pozycji na rynku może być dużym plusem dla instytucji analizującej biznesplan w celu otrzymania kredytu dla firmy lub innego dofinansowania zewnętrznego.

  • Strategia marketingowa

Plan działań marketingowych jest podstawowym elementem biznesplanu. Z jego pomocą przedsiębiorca może pokazać jakie podejmie działania, aby zrealizować zakładaną sprzedaż. Najpopularniejszą formą przedstawienie strategii marketingowej jest zastosowanie się do zasad 4P (Product, Price, Placement, Promotion). W ten sposób pokazuje się w jaki sposób firma będzie kształtować swoją promocję, cenę, miejsce oraz dystrybucję.

Spojrzenie na działalność z perspektywy tych czterech elementów pozwoli przedsiębiorcy na zbudowanie innowacyjnego produktu, który ma szansę zaistnieć na konkurencyjnym rynku. Ważne jednak, aby rzetelnie opisać każdy z elementów i określić możliwie wszystkie stosowane systemy oraz narzędzia, których będzie się używać. Wszystko po to, aby bank, inwestor lub inna instytucja wiedziały na jakie działania spożytkowane zostaną pieniądze z kredytu dla firmy lub z innego rodzaju finansowania przedsiębiorstwa.

Powiązane artykuły